Tradycyjną papę wierzchniego krycia oznacza się symbolem W 400. Papa ma szerokie zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym.

W400/1200

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej do wykonania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych.Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOSNA  -  tektura budowlana
STRONA WIERZCHNIA  -  gruboziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna/piasek 
SPOSÓB MONTAŻU  -  klejenie za pomocą lepików na zimno lub gorąco
GRUBOŚĆ  -  2,2mm

źródło: www.technonicol.pl

Wyróżniamy również papy wierzchniego krycia termozgrzewalne, które opisano w oddzielnym dziale.