Najbardziej popularną papą podkładową jest papa P 64

 

P64/1200

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa papa podkładowa do wykonywania warstw podkładowych w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji wodochronnych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  welon szklany
STRONA WIERZCHNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna/folia
STRONA SPODNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna
SPOSÓB MONTAŻU  -  klejenie za pomocą lepików asfaltowych na zimno lub gorąco
GRUBOŚĆ  -  1,7mm
żródło:www.technonicol.pl